רחוב צונזר 10, תל-אביב


054-225-7705

 
 
 
 
 
דברו איתנו
 

 
לייעוץ חינם מלאו פרטים
  1. (חובה למלא)
  2. (חובה למלא דואר אלקטרוני נכון)
  3. (חובה למלא)
  4. (חובה למלא)
 

 

תנאי שירות ושימוש באתר

1. ההסכם הבסיסי

זהו ההסכם בין האתר repairpc.co.il (להלן "RP" או "האתר"), לבין כל אדם פרטי, חברה או ארגון (להלן "הלקוח"), המשתמשים בשירותי האתר לצורך תיקון ותחזוקה של מחשבים. הסכם זה מחייב מבחינה משפטית. השירות יסופק ויתבסס על תנאי השירות הכלולים בו, המפרטים את המחוייבויות של שני הצדדים.

2. קבלת תנאי השירות

על מנת להשתמש בשירותי האתר, הלקוח חייב לקבל את התנאים הללו. עצם השימוש בשירותי RP מהווה הסכמה לתנאים המפורטים בחוזה הזה. הלקוח חייב להיות מורשה מבחינה חוקית לעמוד בהסכם מהסוג הזה.

3. דמי השירות

א. האתר יספק שירותי בדיקה ואבחון מרחוק למחשב של הלקוח ללא עלות עבורו, על מנת לתת ללקוח הצעת מחיר עבור השירות. קיימת גם אופציה ללקוח לבחור בחבילת שירות עם מחיר קבוע מראש. לאחר קבלת התשלום, הכסף של הלקוח נשמר בחשבון מיוחד ללא שימוש. אם הלקוח לא לגמרי מרוצה מהשירות שקיבל, הוא יכול להגיש בקשה להחזר כספים במשך 30 יום מיום קבלת השירות, בתנאי שהוא מסוגל להצדיק את טענתו ובתנאי שהאתר לא מסוגל לטפל בבעיות שהלקוח ציין. הכסף יוחזר לכרטיס האשראי של הלקוח או לחשבון ה-PayPal שלו.

ב. המומחים של האתר יעשו מאמץ לטפל בכל נושא שהלקוח ציין בנוגע למחשב שלו. במיעוט נדיר של מקרים, ייתכן שלא תהיה אפשרות לטפל במחשב. במקרה זה האתר משוחרר מכל אחריות או מחוייבות לתיקון המחשב של הלקוח, והלקוח יקבל החזר מלא של התשלום שיועבר לחשבון ה-PayPal שלו או לכרטיס האשראי.

ג. אף על פי שהאתר מנסה לדייק ככל האפשר בהצעת המחיר, במקרים מסוימים המחיר יכול להשתנות עקב מצבים לא צפויים, כגון עבודה נוספת שנדרשת. ללקוח שמורה הזכות לא לרכוש את השירותים הנוספים הללו, אך במקרה זה האתר ישוחרר מהתנאים שבחוזה זה ולא יוכל להבטיח התוצאות אופטימליות מהשירות.

4. שירותי תמיכה מרחוק

א. RP מספק את תיקון ותחזוקה של המחשב דרך האינטרנט. על מנת לאפשר שירות זה נדרש חיבור לאינטרנט מהצד של הלקוח .כמו-כן, הלקוח נדרש להתקין תוכנה מיוחדת במחשב שלו כדי לאפשר למומחי האתר לגשת ולתקן את המחשב. הלקוח מסכים לאפשר למומחי ה-RP גישה בלתי מוגבלת לכל הכלים הקיימים במחשב, לכל הקבצים והתוכנות. לאחר השלמת העבודה, מומחי האתר יסירו את כל התוכנות המותקנות על ידי RP לצורך הגישה והטיפול במחשב של הלקוח.

ב. מדי פעם, RP יכול להמליץ על התקנת תוכנה שלא קשורה ל-RP ולא תוכננה על ידי מומחי האתר. למרות כל המאמץ להבטיח שלא ייגרם שום נזק כתוצאה מהשימוש בתוכנות המומלצות, האתר לא יהיה אחראי לכל הקשור לתוכנה שמיוצרת על ידי צד שלישי. לפיכך האתר לא יהיה אחראי לכל נזק או אובדן של נתונים הנגרמים כתוצאה מהתקנה של תוכנה כזו או שימוש בה. תנאי הסכם זה אינם חלים על כל תוכנה המסופקת על ידי צד שלישי. RP אינו מהווה שום נציגות בנוגע לשירותים או תוכנות של כל צד שלישי. בנוסף לכך, הלקוח מסכים לכך שמומחי RP מורשים להתקין, להעביר או להעתיק נתונים אל המחשב של הלקוח.

ג. במקרים נדירים, עקב המצב הבלתי תקין של המחשב של הלקוח (החומרה), לא יוכלו מומחי RP להשלים את העבודה ולקבל את התוצאות הרצויות. במקרה זה, הלקוח צריך להשיג ולהחליף את החלק הפגום של החומרה בתוך שבעה ימים, אחרת האתר משוחרר מהתנאים של חוזה זה.

5. מחוייבויות הלקוח

א. הלקוח מסכים לכך, שהוא זה שמוסמך מבחינה חוקית לאפשר לבצע את שירותי התיקון והתחזוקה למחשב שלו. RP לא ינקוט מאמצים לבירור של סמכות זו ולא ייחשב לאחראי במקרים שבהם הלקוח הפר תנאי זה.

ב. הלקוח צריך לגבות את כל הקבצים שלו, מאחר שיכולים להיות מצבים ונזקים בלתי צפויים. RPG אינו אחראי על כל אבדן נתונים ולא ייחשב לאחראי לכל הקשור לעלויות, נזקים או הוצאות שנגרמו כתוצאה מאבדן או נזק לנתונים. סעיף זה חל על תקופת השירות וגם על התקופה שלאחר השירות.

6. פרטיות

ייתכן שהאתר יצטרך לאסוף מהלקוח מידע אישי כגון מספר הטלפון, כתובת האי-מייל, כתובת המגורים, או כל מידע אחר שהוא רלוונטי לאספקת השירות. האתר לא יחשוף שום חלק מהמידע האישי של הלקוח לכל צד שלישי, ללא אישור מהלקוח שהתקבל לפני כן. אף על פי כן, האתר שומר לעצמו את הזכות לשמור את המידע האישי של הלקוח לשימוש עתידי על ידי האתר או על ידי חברות הבת שלו בתחומים הרלוונטיים לאספקת שירות עתידי. האתר לא יחשוף שום מידע שעלה במהלך תהליך התיקון בנוגע לתכנים של מחשב הלקוח או בנוגע לכל דבר אחר הקשור אליו.

7. אחריות

RP יעשה תמיד את כל המאמצים לוודא שכל התיקונים הושלמו באופן מוצלח. עם זאת, RP נותן אחריות מוגבלת של 30 יום, שמחתחילה מיד לאחר התיקון. כל בקשה לתיקון במסגרת האחריות תטופל באופן אישי, כאשר RP שומר לעצמו את הזכות להחליט האם שירות התיקון יוכל להתבצע במסגרת האחריות או לא. אחריות זו אינה מתייחסת למצבים שבהם הנזק למחשב של הלקוח נגרם על ידי וירוסים או תוכנות מזיקות, שחדרו לאחר קבלת השירות מהאתר, וזאת משום שהאתר אינו אחראי על פעולות הלקוח לאחר השלמת השירות.

8. שירותי התיקון בבית או במשרד של הלקוח

א. נוסף על אספקת שירותי התיקון והתחזוקה מרחוק, RP גם יכול לספק את שירותיו בבית או במשרד של הלקוח. במקרים אלה התנאים הנ"ל עדיין תקפים, אם הם רלוונטיים.

ב. ייתכן שמעת לעת מומחי RP יצטרכו להחליף את אחד מרכיבי החומרה על המחשב כדי להסדיר את פעולתו. אם החלקים הללו מתקלקלים, האתר יחליף אותם, אך רק כל עוד הם מכוסים על ידי האחריות של היצרן המקורי. האתר לא נותן שום אחריות עצמאית עבור החלקים הללו, ואם האחריות המקורית של היצרן מסתיימת, האתר לא יהיה אחראי להחלפה של החלק או החלקים הנ"ל.

8. שינויים בתנאי השירות

RP שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בתנאי השירות הללו בכל עת, ללא הודעה מוקדמת ללקוח. התנאים עדיין יחולו על הלקוח, בין שקיבל הודעה מוקדמת על השינוי או שלא.

הגבלת האחריות

בשום מצב לא יהיה RP אחראי כלפי הלקוח על כל סוג של נזק, אלא אם כן הנזק נגרם כתוצאה מרשלנות של RP או במכוון על ידי האתר. בכל פעולה נגד RP בנוגע להסכם זה או בנוגע לשירותים הקשורים אליו, לא יעלה הסכום הכולל של הנזקים שיחושב על הסכום שאותו שילם הלקוח עבור שירותי האתר לפני המחלוקת.

שום פעולה בנוגע למחלוקת כלשהי הקשורה לחוזה הנ"ל, לא תוכל להחשב תקפה אם ננקטה בתקופה העולה על שנה אחת מאז קבלת השירות.

ההנהלה של

repairpc.co.il